venkovský dům

Samostatně stojící zčásti zděný a zčásti roubený přízemní dům nacházející se ve smíšené zástavbě, v severovýchodní části obce, při hranici intravilánu. Severní okapovou stranou je dům orientovaný k místní komunikaci, která vede ve stopě historické cesty, jež směřovala od usedlosti, z níž se do dnešní doby dochoval pouze dům čp. 89, k polnostem. Objekt má charakter jednotného domu, jeho podélný půdorys zahrnuje menší obytnou roubenou část a větší zděný hospodářský díl. Vše je završeno společnou sedlovou střechou krytou pálenými drážkovanými taškami (značení: HEINRICH CZEIKE KUNEWALD NEUTITSCHEIN) . Nad střešní rovinu vystupují dva neomítané komíny zděné z pálených cihel. Roubenou stěnu tvoří hraněné trámy s ponechanými oblinami, v nároží zaroubené rybinou. Spodní věnec je jištěný spojem „na zámek“. V minulosti došlo ke zvýšení domu, díky čemuž se dnes výrazně pohledově uplatňují přečnívající zaoblená zhlaví původně podstřešních trámů i trámů horní úrovně příčných stěn. Hospodářské prostory byly vyzděny převážně z cihel, ve spodní třetině obvodových stěn bylo použito zdivo kamenné, případně smíšené, povrch byl omítnut. Mírné stoupání terénu vyrovnává nízká kamenná podezdívka, patrná na západním štítovém průčelí. Podél jižní okapové strany zděné části probíhá zpevněné náspí, druhotně upravené zámkovou dlažbou. Na téže straně je podél roubené části dochován štětový okapový chodník. Vstupní, tj. severní okapové průčelí je sedmiosé. Fasáda zděné části je členěna soklem. Při levém nároží je situován vstup do chléva, po jeho stranách symetricky prolomeny dva malé příčně obdélné otvory (zevnitř se segmentovým záklenkem) chráněné provlékanou mříží. Dveře vstupu do chléva jsou z prken spojených na sraz, jištěných svlaky. Ve zděné části následuje dvojice dalších malých příčně obdélných otvorů a hlavní vstup do domu, zevnitř s nízkým segmentovým záklenkem. Dveře hlavního vstupu jsou dřevěné rámové, horizontálně členěné, se zapuštěnými závěsy s kulatými konci. V roubené části je na severním průčelí pouze kastlové dvoukřídlé okno. Křídla jsou zavíraná pomocí zástrčí, zavěšená na zapuštěných závěsech s kulatými konci, členěná na 2x3 tabulky. Západní roubené štítové průčelí je asymetricky členěno třemi osami. Vlevo dvojice dřevěných oken vede do velké světnice, vpravo jedno okno směřuje do světničky. Výplně mají shodnou konstrukci jako popisované okno na severním okapovém průčelí dřevěné části. Ve 2. polovině 20. století byly ve stěně pod okny nainstalovány výstupy větracích otvorů plynových topidel domu. Podlomenice pokrytá dvěma řadami pálených drážkovaných tašek odděluje roubenou stěnu od deštěného trojúhelného štítu se třemi pravidelně rozmístěnými obdélnými větracími otvory. Spáry mezi deskami štítu jsou zakryty lištami. Jižní okapové průčelí je šestiosé. V roubené části je osazeno jedno dřevěné dvojité novodobé okno s nečleněnými křídly zavěšenými na zapuštěných závěsech s kulatými konci. Ve zděné části je situován vstup do síně osazený dřevěnými jednokřídlými rámovými dveřmi s výplněmi, prosklením a se zapuštěnými závěsy s kulatými konci. Další dvě osy tvoří dvojice otvorů s torzy nejstarších okenních výplní domu: dřevěných špaletových oken zavíraných pomocí obrtlíků, zavěšených na vnějších úhlových závěsech. Při pravém nároží jižního průčelí je vloženo malé příčně obdélné okénko a vedle něho pravoúhlý vstup do chléva (zevnitř nízký segmentový záklenek). Dveře vstupu jsou dřevěné jednokřídlé svlakové, zavěšené na vnějších kovaných pásových závěsech. Ke zděnému východnímu štítovému průčelí dříve přiléhala deštěná stodola. Ve vazbě zdiva štítu jsou patrny stavební úpravy a na jeho povrchu zbytky starších omítek. Na pravé straně se dochovala prkenná dvířka do podkroví, zpevněná svlaky, zavěšená na vnějších kovaných pásových závěsech s lístkovými konci.