venkovský dům

Samostatně stojící přízemní roubený dům karpatského typu situovaný uprostřed smíšené zástavby v severní části obce Mořkov. Okapovou stranou je objekt orientovaný k místní komunikaci. Jedná se o jednotný dům podélného půdorysu, v podélné ose ze severu na obytnou část pod jedinou sedlovou střechou krytou pálenými drážkovanými taškami navazuje hospodářská část se stodolou. Nad střešní rovinu vystupuje jeden neomítaný komín postavený z pálených cihel. Mírné stoupání terénu, na kterém byl objekt postaven, vyrovnává nízká kamenná podezdívka, uplatňující se na západním okapovém a zčásti na jižním štítovém průčelí. Roubenou stěnu, v minulosti v podkroví zvýšenou, tvoří hraněné trámy, v nároží zaroubené rybinou. Spodní věnec roubení je jištěný přeplátováním, tzv. „na zámek“. Zhlaví původně podstřešních trámů v rozích konstrukce výrazně přečnívá, stejně jako výpusty trámů horní úrovně příčných stěn. Vstup do domu je veden přes uzavřenou deštěnou verandu na západním okapovém průčelí. Veranda je prosvětlena pěti dřevěnými okny různého typu a stáří a uzavřena pultovou střechou. Napravo od verandy je průčelí pročleněno kastlovým oknem s křídly dělenými na 2x3 tabulky, zavěšenými na zapuštěných závěsech s kuličkami na kuželových koncích. K zarážce středního sloupku okna jsou křídla přitahovaná kličkou. Nalevo od verandy je umístěno dřevěné jednoduché jednokřídlé okno osvětlující dispozičně upravený hospodářský prostor (původně chlév), sloužící dnes jako kůlna. Okno je členěné do čtyř tabulek, zavěšené na vnějších závěsech s kuličkami na kuželových koncích. Vedle okna jsou dřevěné svlakové dveře, kterými se do kůlny vstupuje. Při levém nároží západního průčelí jsou zavěšena dvoukřídlá dřevěná vrata vedoucí do stodoly. V pravém křídle vrat byla vyříznuta dvířka pro pěší. Východní okapové průčelí je čtyřosé. Vpravo jsou zavěšeny jednokřídlé prkenné dveře, jimiž se vychází ze stodoly na zahradu. Následuje kastlové dřevěné okno vedoucí do komory, která byla ve 2. polovině 20. století upravena na koupelnu. Křídla tohoto okna jsou rozdělená na 2x2 tabulky, zavěšená na zapuštěných závěsech s kuličkami na kuželových koncích, v zavřené poloze jištěná zástrčemi. Ve středu průčelí (v ose síně) je vloženo dřevěné jednoduché okno se dvěma křídly dělenými na 2x2 tabulky, zavěšenými na zapuštěných závěsech s kulatými konci. Okno je rozděleno sloupkem, k zarážce sloupku se křídla dovírají kličkou. Krajní okno na levé straně východního průčelí vede do kuchyně, je kastlové dvoukřídlé, členěné na 2x2 tabulky, křídla jsou zavěšená na zapuštěných závěsech s kulatými konci. Zavřenou pozici křídel umožňují horní a dolní zástrče a kličky. Shodné okno osvětluje kuchyň rovněž od jihu a tvoří tak pravou osu na jižním štítovém průčelí. V levé krajní ose tohoto průčelí je vloženo okno mírně větších rozměrů směřující do světnice. Tato výplň je stejného typu jako druhé okno světnice popisované již na západním průčelí. Roubení jižní stěny chrání podlomenice, pokrytá taškami uloženými ve dvou řadách, shodnými jako na střeše domu (značení: HEINRICH CZEIKE KUNEWALD NEUTITSCHEIN) . Nad podlomenicí byl vztyčen štít bedněný ze svisle kladených prken. Větrací otvor v ploše štítu byl druhotně zvětšen a osazen mladší zasklenou výplní bez členění. Oproti roubené jižní štítové stěně je severní štítová stěna uzavírající hospodářskou část domu jen jednoduše deštěná. Pod vrcholem severního štítu byl vyříznut malý podélný větrací otvor.