venkovská usedlost

1) obytné stavení 2) chlévy 3 ohradní zeď s bránou a brankou Areál usedlosti v severní frontě návsi, v blízkosti kaple sv. Petra. Uzavřená usedlost sestává z obytného stavení, chléva a ohradní zdi s bránou a brankou. K obytnému stavení ze severu původně přiléhaly zděné omítané stáje na obdélném půdorysu, se sedlovou střechou s hospodářským vikýřem a fabionovou římsou, dnes nahrazeno novodobou přístavbou. Ze severu původně dvůr uzavřen řadovou zděnou stodolou, dnes pouze její torzo.