venkovská usedlost

1) obytné stavení 2) chlévy 3) stodola Areál usedlosti v nároží severní fronty návsi, severně nad kapličkou sv. Petra. Uzavřená usedlost sestává z obytného stavení, chlévů, a stodoly. Původně přístup z návsi bránou s brankou, dnes zcela zbořeno. Úsek ohradní zdi do návsi nahrazen deskovým vlnitým eternitem na nízké podezdívce. Mezi severozápadním nárožím chlévů a jihozápadním nárožím stodoly, souběžně s podélným průčelím chlévů neomítaná zeď vyzděná z lomového kamene s cihelnými dozdívkami. Zeď ukončena cihelným pásem. U nároží stodoly vložen vjezd s provizorními vraty. Z důvodu nevratné ztráty památkových hodnot byla památková ochrana zrušena.