venkovská usedlost

Zemědělská usedlost, jejíž stavební vývoj vyvrcholil koncem 19. století do podoby, kterou má dodnes. Usedlost je součástí zástavby návsi a spolu s ohradní zdí a stodolou tvoří kompaktní uzavřený areál. ( popis L. Štěpán 1986)