Ústav pro péči o matku a dítě

Areál Kojeneckého ústavu, umístěného v jižním svahu nad údolím Kunratického potoka a osadou Dolní Krč, je složen ze dvou historických částí. Na přelomu 19. a 20. stol. byly v ulici V podlesí postaveny vily a pavilony lázní. Soubor staveb včetně dalších pozemků v r. 1910 odkoupil dr. Šimsa a doplnil novostavbou sanatoria. Areál byl v r. 1916 v důsledku 1. svět. války uzavřen, v r. 1920 jej získal spolek Čsl. ochrany matek a dětí a po stavebních úpravách slouží až do současnosti jako nemocnice a útulek pro ochranu matek a dětí v Praze (Kojenecký ústav). V současné době areál zahrnuje tyto chráněné objekty: 1 - čp. 120 - Vita Nova 2 - čp. 3 - Rozkoš 3 - čp. 87 - Inka 4 - čp. 88 5 - čp. 92 - Radost 6 - čp. 94 - Orient 7 - čp. 103 - Naďa 8 - čp. 119 - vrátnice 9 - park s altánky