usedlost Santoška

Areál tvoří obytná budova a park se sochařskou výzdobou. Obytný dům, který jediný zůstal z celé usedlosti je vsazen do svahu při severozápadním okraji parku. Vila stojí na zhruba obdélném půdorysu s rizalitovými výběžky. Původní vinice byly po polovině 19. století přeměněny v historickém duchu na pozdně krajinářskou zahradu. Ve 30. letech 20. století byl park výrazně umenšen, na jeho ploše se začalo stavět a došlo tak k porušení jeho jednotné koncepce. Z původní kompozice se dochovala kaštanová alej na VZ ose, která dělí park. Horní - méně svažitá část je elipsovitý cestní okruh s dalšími spojnicemi, prostory jsou osázeny rozvolněnými skupinami dřevin s řadou průhledů. Dolní svažitou část protínají cesty po vrstevnicích. Vstupuje se od spodu pilířovou branou, na cestu navazuje ovocný sad a velká louka. Vstup do parku tvoří pilířová brána, na hlavicích pilířů jsou sousoší dvou putti - jednoho sedícího a druhého stojícího. Na jedné straně pozvedá stojící putto hrozen vína, na druhé drží rozvinutý svitek s písmenem D. Pískovcová plastika ležící bohyně Flory je položena na novodobý hranolový sokl.