usedlost

Venkovská usedlost čp. 8 se nachází při jižním okraji obce Škvořetice, podél středové komunikace vedoucí obcí. Průčelí obytného stavení a špýcharu jsou orientované k východu. Budovy areálu usedlosti jsou seskupeny kolem nepravidelného dvora. Památková ochrana se vztahuje v plném rozsahu na budovu špýcharu, který je situován na severní straně dvora a jeho štítové průčelí je orientováno k východu. Ostatní budovy areálu usedlosti - obytné stavení na jihu, hospodářské budovy na západní straně a kolna navazující na špýchar na severu jsou chráněny jen ve hmotě a tvaru. V době prohlášení v roce 1988 bylo obytné stavení a hospodářské budovy zmodernizovány a přestavěny. Na východní straně dvora, u vstupu, je podélně sitovaná otevřené pilířová kolna se sedlovou střechou, na kterou se památková ochrana nevztahuje. Památková ochrana se nevztahuje na pozemek st.parc.č. 55.