usedlost

Areál zemědělské usedlost je součástí severní strany návsi obce Luka. Zástavba je umístěna na typickém užším a protáhlém pásu plužiny, který je součástí středověké parcelace vsi. Směrem do návsi je usedlost vymezena plotem s podezdívkou, pískovcovými sloupky, dřevěnými plotovými poli a bránou a brankou. Vpravo od vjezdové brány stojí před plotem velký kaštan. Hlavní obytný dům a budova chlévů s výměnkem se do návsi obracejí štítovým průčelími. Od linie návsi jsou ale čela objektů výrazně odsazená, při čemž zbylý prostor je vlevo vyplněn poměrně velkou předzahrádkou (p. p. č. 55) a vpravo příjezdem na dvůr (kamenná dlažba - velké znělcové plotny, nepravidelné žulové a čedičové kostky). Předzáhrádka je ohraničena i směrem do dvora pískovcovými sloupky s drážemi pro dřevěné výplně (nyní vodorovně kladená kulatina). Od sousední usedlosti č. p. 3 vlevo je pozemek vymezen plotem předzahrádky, obvodem obytného domu a sýpky s kolnou, na které pak navazuje vysoká zeď z režných pískovcových kvádrů s vystupujícími pilíři na vnitřní straně. Zeď je ukončena torzem stodoly na pozemku p. č. 1091 (původně náležící k usedlosti, nyní v jiném majetku). Oddělení od sousední usedlosti č. p. 1 vpravo nyní tvoří plot s dřevěnými sloupky a plotovými poli (blíže k návsi), obvod chlévů s výměnkem a dále torzo plotu s nízkou podezdívkou z pískovcových kvádrů (dva řádky), ocelovými sloupky a dřevěnými plotovými poli. Zástavbu usedlosti kolem nepravidelného dvora, v pozici odsazené od návsi, tvoří na severozápadní straně obdélný patrový obytný dům (st. p. č. 25/1) se štítovou orientací do návsi, na který bezprostředně navazuje severovýchodním směrem obdélná patrová sýpka, prodloužená o kolnu (obojí st. p. č. 25/4). Protější jihovýchodní stranu dvora vymezuje obdélná patrová budova chlévů s výměnkem (st. p. č. 25/2), orientovaná opět štítově do návsi. Před její jihozápadní průčelí vystupuje z terénu pískovcových deskami a kvádry krytá vstupní šíje a klenba sklepa, který leží mimo půdorys této stavby. Zadní severovýchodní stranu dvora ukončovala ještě do roku 2015 mohutná stavba stodoly (p. p. č. 1094, původně náležící k usedlosti, nyní v jiném majetku, demolována z důvodu havarijního stavu) a dvojice novodobých přístaveb.