usedlost

Areál usedlosti čp. 12 je situován v jižní části návesního prostoru malé blatské obce Záluží, v nárožní poloze při silnici do Dráchova. V obci Záluží u Vlastiboře se dochoval jedinečný soubor blatské zděné architektury, která byla pro své nesporné hodnoty a kvality v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou rezervací. Obec Záluží se nachází na severním okraji pánve Soběslavsko-veselských blat. Uzavřená zděná usedlost s objekty seskupenými kolem dvora lichoběžníkového půdorysu. Hlavní vstupní průčelí je orientováno na severovýchod, do prostoru návsi. Východní křídlo usedlosti tvoří přízemní obytné stavení s navazujícími stájemi, severozápadní křídlo tvoří patrový špýchar, za ním pak chlévy a kolna, jihozápadní stranu dvora uzavírá stodola s navazujícím úsekem ohradní zdi ke kolně. Průčelí mezi obytným stavením a špýcharem je uzavřeno ohradní zdí s obdélnou brankou při obytném stavení a bránou s rovným překladem. K ohradní zdi je u špýcharu přistavěn objekt prádelny s pařákem.