usedlost

Venkovská usedlost čp. 6 se špýcharem s jednoduchým štítem a bez vstupní brány se nachází v centrální části obce Vahlovice severovýchodně od Blatné v blízkosti obce Myštice. Usedlost leží na západní straně trojúhelníkovité návsi, zřejmě dodatečně vestavená na úzký pozemek mezi starší usedlosti čp.4 a 5; štít usedlosti je hluboce zasunut za průčelí sousedů. Jednoštítová zděná zemědělská usedlost s pravostranným obytným stavením s hospodou a s chlévy v přízemí a soliterním špýcharem nemá uzavřený půdorys, je postavená do svahu. Nepravidelný dvůr se od vjezdu postupně rozšiřuje, je vymezen obytnými a hospodářskými budovami a ohradními zdmi či ploty, roubená stodola byla v roce 1986 zbořena.