tvrziště Lažany, archeologické stopy

Lokalita se nachází na okraji lesa západně od silnice spojující černokosteleckou silnici se Štíhlicemi. Sídliště se rozkládalo po obvodu mělké pramenné pánve. Při severozápadním okraji pánve stála trvz typu motte s přilehlým hospodářským dvorem. Na východním konci Lažan jsou pozůstatky druhého dvora. Mezi předpokládanými dvory jsou pozůstatky dalších objektů - usedlostí.