tvrziště

Tvrziště oválného tvaru o rozměrech cca 35x30 m při úpatí, na temeni cca 12x8 m. Cca 2,5 m vysoký tvrzní pahorek je z severní, západní a jižní strany obehnán příkopem, při dně cca 2 m šrokým, který přechází do valu, v koruně 3-4 m širokého. Val na jihu navazuje na hráz dnes již vypuštěného rybníka. který slouží jako skládka komunálního odpadu. Terénní situace je zde také pozměněna melioraci drobné vodoteče protékající podél jižní strany tvrzní dispozice z bývalého rybníka. Velikost celého areálu činí cca 114 x 90 m.