tvrz - zámeček

Bývalá tvrz je součástí městské památkové zóny Sedlice. Drobný feudální objekt na jižním okraji městečka Sedlic s rozsáhlým hospodářským dvorem vznikl úpravou starší tvrze.Areál zahrnuje zámeček (bývalou tvrz), bránu, ohradní zdi, nádvoří a dvorek. Drobné hospodářské objekty přiléhající k ohradní zdi a na dvorku nejsou předmětem památkové ochrany.