tvrz - panské domy

Panský dům čp. 1 společně s domem čp. 80 se nachází v jižní část areálu bývalého hospodářského dvora. Ve hmotě přízemí se dochovala původní tvrz z 15. století, později renesančně a klasicistně přestavěná. Oba domy čp. 1 a čp. 80 jsou obdélné, patrové, spojené krátkým úsekem obvodových zdí. Fasáda je zdobena psaníčkovými sgrafity. Dům čp. 80 je částečně podsklepený. Oba domy jsou zakryty sedlovými střechami do štítů, střecha u čp. 80 je však z větší části zřícena. V interiéru se dochovaly cenné renesanční křížové a valené klenby s výsečemi s vytaženými hřebínky, v patře povalové stropy s rákosovými omítkami.