tvrz Krčohrad

Tvrziště Krčohrad leží asi 1 km od vsi na kótě 473,9 m na protáhlém návrší obtékaném ze S strany Novosedelským potokem. Situováno je na V okraji hřebene v nejvyšším bodě návrší, kde vytváří kruhovitou vyvýšeninu o průměru 10 m a výšce 1 m. Temeno pahorku je mírně členité beze stop jakýchkoli vyvýšených či zahloubených objektů. Na SZ straně tvrziště se nachází protáhlá prohlubeň o délce 12 m a hloubce 1,5 m, která někdy bývá označována za pozůstatek příkopu s vnějším valem. Na J straně tvrziště je patrná uměle vytvořená terasa pravděpodobně vytesaná do skály. Bez archeologického výzkumu však není možné původ těchto objektů objasnit a potvrdit jejich souvislost se středověkou tvrzí.