tvrz Hradenín

Areál tvrze v Hradeníně se nachází v jižní části vsi, v jihovýchodním sousedství návsi. Tvrz je opevněná příkopem se zbytky kamenného mostu a s hradbami. Uprostřed stojí mohutná třípatrová hranolová věž, pod kterou se nachází klenutý sklep. Při západní straně věže stojí polygonální objekt - původně středověká bašta, později tzv. kaple. Jihozápadní část areálu zabírá obytné stavení vestavěné do příkopu v poslední třetině 19. století, na východní straně tvrz uzavírá objekt novodobých chlévů (nejsou památkově chráněny). Předmětem ochrany je věž tvrze, kaple, most s příkopem, obytný dům z 19. století k tomu náležející pozemky.