tvrz Hradenín

Tvrz je opevněná příkopem se zbytky kamenného mostu a s hradbami. Uprostřed stojí mohutná třípatrová hranolová věž, pod kterou se nachází klenutý sklep. Při západní straně věže stojí polygonální objekt - původně středověká bašta, později tzv. kaple. Část objektů je v torzálním stavu. JZ část areálu (u mostu) zabírá obytné stavení vzniklé v poslední třetině 19. století, na V straně tvrz uzavírá objekt novodobých chlévů. Předmětem ochrany je tvrz, příkop s mostem a pozemky parc. č. st. 8/1, 8/2 a par. č. 35. Na ploše památky se nachází nechráněný dům čp. 13 a chlév. Do východní části tvrze bylo novodobě vestavěno hospodářské stavení.