tvrz

Při JZ okraji vsi se nachází areál tvrze s hospodářskými budovami, s domem správce a zahradou s ohradní zdí na jihu.