tvrz

Zřícenina hradu stojí na svahu nad severní stranou návsi, zbytky zdiva jsou pohlceny pozdější obytnou zástavbou. Z hlediska obrany byl hrad postaven ve velmi nevýhodné poloze, ve svahu mírného kopce. Takřka čtvercový areál byl opevněn parkánem, který je dosud zachovaný na severní straně. Z vnitřní zástavby dosud existují zbytky dlouhého palácového křídla, které zaujímalo celou severní stranu dispozice. Přízemí paláce bylo plochostropé, do místností v patře osvětlených většinou hrotitými kružbovými okny se vstupovalo z pavlače. Palác byl vytápěn teplovzdušných topením.