trafostanice

Jednoduchá přízemní jednoprostorová železobetonová stavba opatřená sedlovou střechou podélně orientovanou ve směru západ-východ. Vchod je situován v severní stěně. Rozvodná deska nízkého napětí byla umístěna v západní stěně. Ta je ve štítu opatřena celkem trojicí okének a výložníkem vzdušného vedení nn včetně pro trafostanici raritního plechového komína. Střecha je nad hřebenem opatřena železobetonovou konzolí s šesti porcelánovými vysokonapěťovými izolátory (dvojité jištění závěsu tří vodičů) vzdušného vedení vn, ze střechy v jižní valbě vyčnívají tři porcelánové průchodky vn k transformátoru v trafostanici.