továrna Walter

Šestipodlažní podsklepená budova na obdélném půdoryse s ustupujícím posledním patrem a plochou střechou. Budova je umístěna v JZ části areálu bývalé továrny Walter, na pohledově exponovaném místě. Továrna Walter byla založena r. 1912, k výraznému výrobnímu i stavebnímu rozvoji došlo v meziválečném období i v letech válečných. Budova čp. 329 byla postavena r. 1929 podle projektu arch. Františka Baroše z r. 1928 a sloužila jako montážní, výrobní a skladovací objekt (výroba pro osobní a nákladní automobily, letecké motory, aj. ) Ve 30. letech byla část 3. a 4. patra upravena pro potřeby administrativy. K budově přiléhala další křídla, v nedávné době demolovaná. Tvar budovy vyplývá v intencích funkcionalismu z jejího funkčního využití. Určujícím prvkem tvarosloví je železobetonový skelet s obdélnými poli na rastru 4x4, který tvoří osmiboké sloupy s hřibovitými hlavicemi a ploché stropy. Podoba hlavního průčelí vychází z konstrukce - okna jsou zároveň výplněmi nosné konstrukce. Vertikální komunikace vystupují ve tvaru dvou kubusů nad rovinu střechy. V SV části je trojramenné schodiště, v SZ části šachta nákladního výtahu. Okna a okenní rámy se dochovaly původní - kovové s rastrem skleněných tabulek. Pilířové schodiště se schodnicemi obloženými bílým mramorem je prosvětleno vertikálními okny. Původní dochované zábradlí je členěno poli s kolmými pruty s vloženými obdélnými a kosodélnými terči.