továrna Breitfeld-Daněk

Původní soubor budov sestával nadále z obytného domu U Zlaté lodi (dnes bez čp.) a obytného domu čp. 136. Tyto přilehlé domy nebyly prohlášeny kulturní památkou. Konverze tovární haly podle projektu španělského architekta Ricarda Bofilla uchovala a zvýraznila charakteristické prvky haly - především ocelovou příhradovou nýtovanou konstrukci, věž, do níž uložila technické zázemí budovy, většinu původních okenních otvorů uličních fasád a štítu, hodnotné kovoé okenní výplně atd.