torzo kamenného kříže

Klasicistní kříž na Rochusbergu se nám dochoval v podobě torza nacházejícího se v místě, kde se na východní straně kopce láme mírněji stoupající vrcholový úsek do příkrého svahu (objekt i v torzální podobě soklu je od východu zdaleka patrný). Na dvoustupňové schodišťové základně zde stojí mohutný sokl s předstupující spodní kvadratickou částí přecházející zúžením profilu zvonovnice ve vertikálně orientovaný hranol doplněný po stranách volutovými křídly. Boční strany volutových křídel jsou zdobeny velice kvalitně provedenými reliéfním kanelováním s píšťalami a festony uchycenými na tyčových závěsech. Sokl je ukončen bohatě profilovanou vyloženou římsou, která nese kubickou patku nedochovaného kříže. Patka je na třech stranách prolomena konchami zaklenutými mělkými nikami rámovanými stylizovanou architekturou podoby slují. V nice na čelní straně se nachází reliéfní postava sv. Rocha, v nikách na bočních stranách reliéfy sv. Rozálie a sv. Šebestiána, zadní stranu člení rytý rám tvaru obdélníka s vybranými rohy původně patrně nesoucí nedochovaný nápis. Z patky ční malé torzo vertikálního břevna litinového kříže, který v neznámé době nahradil starší kamenný klasicistní krucifix zničený patrně úderem blesku.