těžní skipová věž

Těžní skipová věž kladivového typu s výškou cca 50 metrů byla postavena v nadmořské výšce 844,5 m n. m. Jedná se o železobetonovou stěnovou konstrukci obdélníkového půdorysu. Ocelové konstrukce věže jsou tvořeny jednotlivými instalacemi, např. ocelovým schodištěm a ocelovou konstrukcí výtahové šachty, plošinami či ochozem strojovny. Hlava věže je rámové ocelové konstrukce, ve dvou řadách s průběžnými okenními pásy, mezi nimiž je trojice průběžných cihelných výplní. Kolem celé hlavy je průběžný ocelový ochoz. V hlavě věže je umístěná strojovna s těžním strojem ČKD typ Koeppe 2 K 505, s motorem, převodovkou, třecím lanovým kotoučem (těžním bubnem) a brzdným zařízením. Strojní zařízení z roku 1966 bylo vyrobeno v ČKD, některé součásti v Přerovských strojírnách. Ve strojovně skipověže je dále umístěno stanoviště strojníka, halový – kolejnicový jeřáb. Patra vlastní strojovny spojuje ocelové točité schodiště. Do strojovny je zaveden i osobní výtah. Vedle výtahu vede ve věži do strojovny ocelové schodiště. Ve vlastní skipověži se nacházelo zařízení pro vertikální dopravu, tj. těžní nádoba - skipoklec a protizávaží. Skipoklec se skládala z nádoby (skipu) na 5 tun těživa a klece pro dopravu mužstva (10 osob). V železobetonové části věže se nachází také stanoviště obsluhy výklopu skiponádoby a další pracoviště. Vlastní šachta byla hluboká 279 metrů a sloužila jako výdušná.