tělocvična německého tělocvičného spolku

Polořadová stavba obdélného půdorysu s bazilikálním zastropením vnitřního trojlodí. Z dvorní strany k tělocvičně přiléhá nižší přízemním trakt krytý pultovou střechou s obdobně řešenými fasádami z režného cihlového zdiva s dekorativními černými cihlovými pásy, fasáda členěná opěrnými pilířky je prolomena 7 segmentově zaklenutými okenními otvory, a dále nad sebou 3 a 3 hrotitě zaklenutými okénky. Na dvorní trakt spojený krčkem navazuje v pravém úhlu patrová budova obdélného půdorysu s pultovou střechou a nízkou věží v nároží. Krček je přístupný 1 segmentově zaklenutým vstupem a párem sdružených segmentově zaklenutých okenních otvorů. Fasáda budovy s věží je v přízemí prolomena heraldicky zleva – segmentově zaklenutým vstupem a 2 páry sdružených segmentově zaklenutých okenních otvorů, v patře 1 širším segmentově zaklenutým okenním otvorem a opět 2 páry sdružených segmentově zaklenutých okenních otvorů.