telekomunikační centrum s věží

Výrazná dominanta centra města se dvěma za sebou vodorovně osazenými čtyřpodlažními objekty, nad nimiž se tyčí vysoká věž z monolitického betonu zakončená dvěma různě odstupňovanými prstenci ochozů zakrytých střechou o nízkém sklonu. Fasády administrativních budov jsou členěny vodorovně pásovými parapety, nad nimiž jsou umístěna čtyřkřídlová okna, boční štítové fasády jsou vyzděny z lícových cihel, mezi objekty se nachází prosklený spojovací prvek, v němž se vizuálně projevují konstrukce schodišť. Vstup do objektu je zakrytý masívně předsazenou markýzou hranatého jednoduchého profilu.