tančírna s parkem

Tančírna je patrovou architekturou obdélného půdorysu, v níž převažují dřevěné tesařsky vypracované konstrukce na zděném základě. Centrální taneční sál, dlouhý více než 20 metrů, je zaklenut dřevěnou klenbou valené formy se sedmi pásy. Do sálu směřuje zvenku centrální schodiště, které se směrem dolů rozšiřuje a jeho dřevěné zábradlí tvoří kuželky. Sál je obestoupen ochozem vyneseným dřevěnými konzolami. Vstup do sálu v průčelí je dále tvořen trojúhelníkovým bedněným štítem, jenž zdobí ornamenty provedené dřevořezbou, stejně jako obloukové okenní výplně sálu a verandy s vitrážemi. Prostor pod hlavním schodištěm je využitý jako provozní zázemí. Přístavbou v též příčné ose na protější straně tančírny vede užitkové schodiště do patra ke skladu, přípravně a výše k WC. Přízemí zděné z kamene a cihel je prolomeno okenními otvory s dřevěnými zdobenými okenicemi a pod schodištěm dvěma kruhovými okny. Tančírnu kryje nízká sedlová střecha.