sýpka zv. Čertův mlýn

Sýpka stojí při silnici do Jarpic, asi 100 m západně od brány do zámeckého areálu. Podélná dvoupatrová sýpka, doplněná třetím půdním patrem, je krytá polovalbovou střechou, prolomenou na východní straně vikýři typu volská oka a na západní straně drobnými pultovými vikýři. Střechu pokrývají keramické tašky. Fasády člení 9 x 2 sýpkových oken lemovaných kamenným ostěním s páskou. V jižním štítové průčelí je ve střední ose prolomen kamenný portál s lištou a vrcholovým klenákem. Mezi prvním a druhým patrem je osazený pískovcový znak. Předmětem ochrany je sýpka a vymezená část pozemku.