sýpka

Areál fary čp. 36 se rozkládá v severovýchodní části intravilánu obce. Tvoří jej vlastní farní budova čp. 36, před jejím jižním průčelím stojící sýpka, na východ od sýpky stojící stodola, v několika úsecích dochovaná ohradní zeď, v které je na jižní straně brána se sochou Anděla Strážce. Ohradní a opěrné zdi (buď zcela nebo z části) vymezují plochu tří farních zahrad, z nichž ta největší (východní) byla původně hřbitovem. Sýpka je patrová zděná hladce omítnutá budova postavená ze smíšeného zdiva, na obdélném půdoryse, na k jihu se svažujícím terénu, pod sedlovou na jihu zvalbenou střechou, krytou pálenými bobrovkami na husté laťování. Jižní dvouosé patrové průčelí s fabionovou korunní římsou je lisénovými rámy rozděleno na čtyři pole, v dolních jsou slepá šířkově situovaná obdélná okénka, v horních na výšku situovaná okna (tč. bez výplní) ve štukových šambránách s lištou. Při přestavbě na sýpku bylo horní východní okno v dolní části zazděno, čímž se stalo šířkově situovaným. Východní šestiosé patrové průčelí původně s fabionovou korunní římsou je lisénovými rámy rozděleno na tři pole tak, že jižní polovina je rozdělena na dvě podlaží a severní má rám jeden. V patře je šest na výšku situovaných oken (tč. bez výplní) ve štukových šambránách s lištou. Při přestavbě na sýpku byla okna v prvních třech osách v dolní části zazděna, čímž se stala šířkově situovanými. Asi později byly pod prvními dvěmi okny v místě parapetu (u podlahy) proraženy průduchy a okno ve třetí ose bylo následně úplně zaslepeno. V přízemí jsou dvě dvojice šířkově orientovaných (mimo okno v 1. ose) okének umístěných po stranách dveří v pískovcových ostěních ve 2. a 5. ose. Severní štítové průčelí má pro vysoký terén dveře v patře, při severovýchodním nároží. Trojúhelný štít (oddělený korunní římsou, tvořenou pouze jednou vrstvou vazáků) měl východně od středu dveře a ve špici termální okénko. Dnes je postaven celý nově. Západní čtyřosé průčelí má v přízemí zhruba čtvercová segmentem zaklenutá okna, v patře byla obdélná, z nichž ta ve 3. a 4. ose byla zazděna a okno ve 2. ose je téměř čtvercové, šířkově situované. Interiér přízemí zaklenut, v patře trámové stropy, prkenné podlahy, pouze v černé kuchyni (umístěné zhruba za oknem ve 2. ose západního průčelí) jsou topinky na vazbu kladené.