synagoga

Bývalá synagoga je situována v historickém jádru města naproti severnímu křídlu jezuitské koleje. Zděná a omítnutá patrová budova obdélného půdorysu je orientována jižním podélným průčelím do Smíškovy ulice. Hlavní pětiosé průčelí člení symetricky tři rizality rámované ozdobnými pylony, které spolu se zprohýbanými štíty zasahují do úrovně střechy. Důraz je položen na štít středového rizalitu s kruhovým profilovaným polem s Davidovou hvězdou, který vrcholí deskami Desatera. Zatímco přízemní dveřní i okenní otvory jsou obdélného tvaru, patrová okna jsou zakončená půlkruhovým obloukem. Vstupy jsou umístěny po stranách průčelí, tedy v první ose ze západní a východní strany. Nad přízemními okny jsou obdélná pole s jemnou štukovou výzdobou a Davidovými hvězdami po stranách. Oblouk oken v patře zvýrazňuje profilovaná nadokenní římsa s vrcholovým klenákem a jemným štukovým dekorem. Pod okny jsou geometrické parapetní výplně, doplněné bodovými štukovými ozdobami v podobě zvonečků. Zatímco přízemí člení pásová rustika, patro je hladce omítnuté, s výjimkou střední části pylonů, které jsou zdobené kanelurou. Průčelí zakončuje profilovaná korunní římsa. Ostatní průčelí nemají reprezentativně pojatou fasádu. Boční západní průčelí o jedné ose se vstupem zdobí lisény, které zasahují až do horní části trojúhelného štítu. Uprostřed východního průčelí předstupuje nižší přístavba Aron ha-kodeš, krytá zaoblenou střechou s půlkruhovým štítem flankovaným převýšenými pylony. Průčelí členěné lisénami vrcholí půlkruhovým obloukem. Nad přístavbou svatostánku je kruhové okno. Korunní profilovaná římsa nad oknem kopíruje tvar půlkruhového oblouku. Zadní průčelí je o pěti osách (krajní osy v rizalitu). Hladkou fasádu člení profilovaná kordonová a korunní římsa. Okna i dveře jsou původní. Sedlovou střechu s valbičkou kryjí bobrovky. Součástí synagogy je pilířové oplocení předzahrádky se vstupní brankou, postavené podle autorského návrhu ze stejné doby. Oplocení nahradilo zdejší starou hradební zeď. Předmětem ochrany je bývalá synagoga čp. 619, pilířové oplocení se vstupní bránou a příslušné pozemky.