Svatováclavský seminář (Stará technika)

Rozlehlý stavební komplex budov velmi složitého vývoje. Dochovány románské i gotické konstrukce. Areál prošel renesanční přestavbou. Dnešní podoba areálu je především výsledkem barokní stavební fáze a úprav v 19. (klasicismus) a 20. století. Budovy obklopují dvě nádvoří a tři předdvoří. Areál je v severní části dispozice tvořen v jádru barokními křídly při Zlaté ulici s nárožní budovou s hlavním průčelím do ulice Husovy. Při Husově ulici jižně navazuje další převážně barokní trojkřídlá část areálu kolem východního nádvoří (dnes zastřešeného prosklením). Na jihozápadě je západní nádvoří uzavřeno klasicistními křídly. V jihozápadním rohu navazuje k jihu budova přistavěná ve 20. století. Na místě roku 1989 demolovaných křídel (a původního středního nádvoří) při jižní straně areálu jsou v současnosti přízemní stavby vestibulu a foyer.