sušárna lnu

Objekt sušárny lnu se nachází na pozemku venkovské usedlosti, postavené zřejmě až po pol. 19. století (na mapě stabilního katastru je zaznamenaná až po reambulaci). Usedlost byla situovaná na vnějším okraji historické zástavby, na parcele nově oddělené z dosavadního pole, při komunikaci propojující Lhůtu se sousední vší Brteč. Sušárna je jako samostatná stavba odsunuta zadním okraji pozemku (protože sušení probíhalo nad otevřeným ohněm, který zvyšoval nebezpečí požáru, stavěly se sušírny v dostatečné vzdálenosti od ostatních budov). Sušárna je nevelká stavba obdélného půdorysu (cca 5,8 x 8 m) se zaobleným závěrem, krytá sedlovou střechou. Podezdívka je opuková, obvodové zdivo sušící komory je vyzděno z vepřovic, zdivo předsíně a půdní nadezdívka z cihel. Krov z roku 2014 je replikou původního. Současná krytina je pálená, z tašek bobrovek. Štít nad vstupem byl původně bedněný ze svisle kladených prken s přelištovanými spárami, provětrávaný dvojicí kruhových otvorů. V čele uprostřed nadezdívky bývala dvoukřídlá dvířka, po nichž zbyl pravoúhlý otvor se zapuštěnými trámky pro zavěšení křídel. Stavba byla opatřená hliněnou, resp. vápennou omítkou, na jejích pozůstatcích jsou patrné bílé a šmolkové vápenné nátěry. K sušárně přiléhá recentní otevřený přístavek, vybudovaný předchozím majitelem. Má dřevěnou konstrukci na dvou sloupcích s betonovým i patkami a pultovou střechu krytou taškami.