Suchardova vila

Patrová rodinná vila stojící ve vilové čtvrti v horní části Bubenče. Vilu obklopuje zahrada. Dům stojí na nepravidelném obdélném půdorysu s výrazným rizalitem, do jehož úhlu byly vestavěny garáže. Hlavní vstup je na severní straně – v přízemí širokým obloukem, do patra směřuje předložené schodiště ústící do věže, která však nakonec nepřekročila výšku korunní římsy. Věž je v patře odlehčena toskánskými sloupky nesoucími archivolty. Nároží fasády pokrývá bosáž, pod korunní římsou obíhá vlys s reliéfní štukovou výzdobou - secesně stylisovaných rozvilin okolo nápisových tabulek se jmény českých umělců. Na fasádě v nároží vedle věže je nástěnná malba, dílo M.Alše, znázorňující sázavského opata Božetěcha v černém plášti s kapucí nesoucího kříž. Pod malbou je drobné okénko s dekorativní mříží. Nad kratší strany fasády se tyčí stupňový štít s volutovými křídly, ukončeným segmentovým obloukem. Na hřebeni střechy je kovaná korouhvička. Interiéru v přízemí vévodí velká hala se vstupem do zahrady. Patro je přístupné pouze po venkovním schodišti. V patře byl původně vysoký ateliér, který byl r. 1905 přepatrován.V roce 1935 bylo podkroví upraveno na ateliéry.