strážní věž Práchovna

Věž Práchovna zv. též Zálabská bašta stojí ve volném prostoru na vyvýšeném místě na pravém břehu Labe, západně od mostu Antonína Kaliny. Jedná se o hranolovou věž z neomítaného lomového kamene, dnes bez střechy. Západní stěna se otevírá segmentově ukončeným vstupem. Ve všech stěnách okna a průzorová okénka. Předmětem ochrany je strážní věž Práchovna a k ní náležející pozemek.