strážní domek

V jihozápadním nároží obdélné parcely vymezující historickou sadovou úpravu okolo Ruského pomníku byl vybudován empírový strážní domek obdélného půdorysu s půlkruhově odsazeným závěrem. Nad hřeben sedlové střechy vystupuje komínové těleso. Vertikálně je plocha fasády členěna nárožními pilastry. Svažitost terénu vyrovnává mírně odsazený sokl. Stavba je inspirovaná nejjednodušším typem starořeckého chrámu in antis, kde prodloužené boční stěny zakončené pilířem vytváří předsíň otevřenou dvěma dórskými sloupy. Před hlavní průčelí předstupuje portikus, na jehož sloupy dosedá kladí bez architrávu nesoucí trojúhelníkový tympanon, v jehož středu je zlacený vavřínový věnec. Portikus zpřístupňují dva schodové stupně. Boční průčelí s pásovou bosáží (přecházející na jižním průčelí s apsidou) jsou dělena pilastry Na východní straně apsidy je vstup do obytné části strážního domku. Boční průčelí prolamují čtyři okenní otvory v rytmu 1-3, přičemž třetí okenní osa zprava je zazděná. Výplní byla v minulosti dvojitá (kromě 1. osy zprava), dvoukřídlá, čtyřtabulková okna, dělená do T, umístěná v líci. Interiér portiku je zdoben pásovou bosáží a je rozdělen mříží. Za ní je umístěná mapa a popis bojů, které zde proběhly. Do interiéru strážního domku bylo v minulosti uloženo několik předmětů nalezených na bojišti.