štola Země zaslíbená

Ústí štoly Země zaslíbená (Gelobtes Land) se nachází na jihozápadním svahu Mědníku přímo pod kaplí Nejsvětějšího srdce Páně. Délka zpřístupněných chodeb je 100 m, celková délka s následnými rozrážkami a komorami je 240 m. Stěny a strop jsou pokryty silnou vrstvou sazí a dokazují tak používání sázení ohněm, přičemž tyto stopy jsou dochovány na značně dlouhém úseku. Ve štole je mnoho vydobytých komor a masivních středověkých zakládek – tzv. suchých zdí, za které se ukládal vyrubaný materiál.