Staronová synagoga

Synagoga, resp. její střední část byla dokončena na přelomu 70. a 80. let 13. století, kdy vzniklo dvoulodí, přístupné dochovaným raně gotickým portálem na jižní straně. Koncem 14. století opatřena novými štíty a zbudována západní pozdně gotická předsíň, později upravena v renesančním stohu. Severní předsíň vznikla z větší části až r. 1732. V interiéru se nachází pozdně gotická železná mříž, při východní stěně je umístěn svatostánek s renesančními sloupy a s gotickým zábradlím. Jedna z nejvzácnějších památek bývalého židovského pražského města.