Staroměstská radnice

KP tvoří: Staroměstská radnice (včetně Mikšova domu a domu "U Kohouta") prostředí KP tvoří: dvorní objekt, ohradní zeď, zídka Torso rozsáhlého souboru budov, stavěných zčásti na románských základech a přestavovaných od 13. do pol. 20. stol. Východní i jižní křídlo, spolu s nárožní věží bylo postaveno v průběhu 14. a 15. stol. R. 1410 byl osazen orloj a na poč. 16. stol. domy dále rozšířeny. Po r. 1945, kdy muselo být po zásahu radnice a následném požáru strženo vých. - Sprengerovo - křídlo včetně křídla P. Nobileho u sv. Mikuláše. Radnice zaujímá ústřední pozici v prostoru Staroměstského nám., zdůrazněnou vysokou věží, stojící původně mezi dvěma hl. křídly. Hl. průčelím radnice je dnes průčelí již., včetně věže s orlojem. Průčelí, složené z několika jednotlivých domů, dokládá postupný růst budovy. Bloku radničních domů vévodí věž s arkýřovou kaplí na vých. straně 1. patra a s přístavkem pro orloj v přízemí jižní strany. K sev. straně věže se připojuje torso Sprengerova vých. křídla. K záp. straně věže se připojuje dům, vzniklý přestavbou pův. nárožního věžového domu Volfina od Kamene, který je rovněž torsem někdejší dispozice. Vedlejší dům radniční, projevující se v již. průčelí vlastní fasádou, vznikl po r. 1338. Další dva domy v jižní radniční frontě mají původ v románském dvorci se sklepy ze 12. a prostory v přízemí ze 13. století.