špýchar

Špýchar se nachází na kraji oploceného pozemku v těsné blízkosti rodinného domku. Okolní plocha zahrady je zatravněná. Část půdorysu objektu předstupuje před oplocení a nachází se tak ve velmi těsné blízkosti státní silnice 1. třídy č. 38 (E 59). Špýchar je postavený na téměř čtvercovém půdorysu s nárožími sgrafitově armovanými. Průčelí jsou hladká, se stěnami prolomenými úzkými štěrbinovými okny střílnového tvaru v kamenném ostění s lištou a s již těžko čitelným letopočtem 1581. Venkovní omítky místy v plochách chybí a je tak obnažené podkladní kamenné zdivo. Segmentově zaklenutý vstupní otvor v kamenném ostění a bez dveří se nachází při patě východního průčelí pod úrovní terénu. Střecha ve tvaru čtyřbokého stanu s námětky při okapové hraně je kryta dřevěným štípaným šindelem. Stropní trámy posledního patra jsou protažené krakorci před líc zdiva pod okap. Špýchar má celkem tři výškové úrovně. Ve sklepě je podlaha pokryta silnou a souvislou vrstvou bahna z průsaků z okolního terénu. Obvodové kamenné zdivo zde vykazuje masivní destrukce (praskliny, trhliny a vpáčené zdivo), vyvolané tlakem okolní zeminy, které jsou provizorně stabilizované zapřením masivními dřevěnými tyčovými prvky v ploše celého půdorysu. Schodiště do patra je ve spodní části zcela uhnilé. Vchodový otvor bez dveří je zčásti zavalený hlínou z přilehlé zahrady. Strop ve sklepě i v patře je dřevěný, trámový. V patře jsou na části trámů zřetelné stopy po požáru z roku 1956. Podlaha patra je prkenná. Obvodové omítnuté zdivo je poškozené plošným vpáčením obvodového zdiva a výraznými, zejména vertikálními trhlinami. Přístup na půdu je dřevěným schodištěm. Podlaha půdy je kryta pálenými půdovkami.