Španělská synagoga

KP tvoří: Španělská synagoga, budova čp. 141 Stavba je poslední synagogou, vzniklou na území Židovského Města před asanací. Byla zbudována v "maurském" stylu (odtud název "Španělská") na místě zbořené "Staré školy". Plány k novostavbě vyhotovil I. Ullmann, vnitřní provedení svěřeno prof. J. Niklasovi; stavbu realizoval Quido Bělský. Vnitřní výzdoba pak byla v l. 1882-93 obohacena podle návrhů arch. A. Bauma a F. Münzbergera. Po předání Státnímu židovskému museu se přikročilo v l. 1958-59 k restaurování interiérů podle projektu arch. Otto Rothmayera a r. 1960 sem byla umístěna expozice synagogálního textilu. K synagoze je na jihu a východě přistavěn dům čp. 141. Vznikl r. 1935. Jeho západní křídlo je vstupním sálem synagogy. V patře které zaujímá výšku dvou podlaží je mimo halu umožňující vstup na galerie Špaňelské synagogy - moderní synagoga s vlastním aronem hakodeš a galerií. Jihovýchodní část domu je čtyřpodlažní administrativní budova s oblým nárožím, pásovými okny a ustupujícím patrem.