sousoší sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého

Sousoší sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého stojí v centrální části obce Rynoltice, naprosti areálu kostela sv. Barbory, pod křižovatkou cest. Na pískovcovém stupni spočívá obdélný sokl, na který navazuje mohutný obdélný kamenný kónicky se zužující podstavec zakončený profilovanou římsou; podstavec na každé straně s reliéfem. Na jednoduchém stupni pak stojí sousoší - dvojice soch k sobě otočených zády, socha sv. Václava a socha sv. Jana Nepomuckého. Reliéfy znázorňují - v předu: zavraždění sv. Václava (západní část), pouť sv. Jana Nepomuckého do Staré Boleslavi s poničeným palladiem (jižní strana), Jan Nepomucký ve vlnách Vltavy (východní strana), sv. Kryštof (severní strana). Socha sv. Václava i sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti. Sv. Václav zobrazen ve zbroji, v levé ruce drží štít s orlicí, pravou ruku si lehce přidržuje na prsou. Plášť tvoří bohatě nařasená drapérie. Sv. Jan Nepomucký - socha lehce esovitě prohnutá, hlava mírně nakloněna k levému rameni - v pravé ruce drží biret , levou rukou přidržuje krucifix na prsou. Plášť tvoří bohatě nařasená drapérie. Na soklu nápis: Errichtet im Jahre 1735. Renovierung hierer übertragen von der Gemeinde im Jahre 1847.