sousoší sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Sousoší se sv. Janem Nepomuckým se nachází na Svatojánském náměstí, naproti poště. Na dvoustupňovité základně o rozměru 300 x 170 cm je umístěný konvexně konkávní podstavec o výšce 90 cm, dělený do pěti svislých dílů, s diagonálními bočními rameny, zakončený dvojitou přesahující římsou s výžlabky. Uprostřed podstavce v ose terč (hladká kartuše) o rozměru 80 x 60 cm. Podstavec zakončen přesahující plochou římsou, na které je posazen dřík podstavce, po stranách se sedícími lvy, uprostřed s průzorem lichoběžníkového tvaru o rozměru 60 x 90 cm, ve kterém je umístěno mrtvé ležící tělo světce se sepjatýma rukama v bohatě řasené draperii, s hlavou orientovanou k levé straně. Dřík ukončen přesahující profilovanou plochou římsou, která je v rovině hlav lvů po stranách dříku. Na plintu je zobrazeno barokní sousoší představující tzv. svržení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy. Tělo světce je esovitě prohnuté, s hlavou expresivně zakloněnou k pravému rameni, rukama sepjatýma před tělem, ve kterých drží téměř vodorovný kovový krucifix s povrchovým zlacením. Okolo světce v pokleku po stranách dva biřicové, kteří mají uchopeny nohy sv. Jana Nepomuckého. Světec okolo zakloněné hlavy s kruhovou svatozáří s pěti šesticípými hvězdami. Výška sousoší 180 cm, v životní velikosti. Na římsách dříku vyrytý text: SanCto IoamI NepoMVCeno Coronae CzeChICae / RegIae Vrbis TrVtnoVIae insIgnI proteCtorI /. (Svatému Janu Nepomuckému významnému ochránci koruny české královského města Trutnova). Materiálem pískovec, zalcené kovoé atributy. Celková velikost 380 cm.