sousoší sv. Jana Nepomuckého

Sousoší sv. Jana Nepomuckého s putti, z pískovce, na konvexně prohnutém soklu na třech stupních. Obvyklý typ sv. Jana, dva putti nesou medailony s rokajovými motivy, jeden na kouli s nápisem drží symboly naděje a lásky.