sousoší sv. Jana Nepomuckého

Velké sousoší z pískovce celkové výšky cca 5,90 m sestává z vysokého podstavce, na kterém uprostřed stojí socha sv. Jana Nepomuckého v nadživotní velikosti, na třech stranách vystupují nižší volutové konzoly, které nesou figury andílků. Sousoší je ohrazeno kamennou šestibokou balustrádou. Postavec stojící na dvou stupních má sokl trojúhelníkového půdorysu s konkávně prohnutými stranami a okosenými rohy. Střední část podstavce se zprohýbanými volutovými tvary větví do tří stran, každá konzola nese čtvercovou profilovanou římsu, na které jsou andílci: na pravé straně je andílek stojící, který nese kříž, na levé konzole stojí jeden andílek nesoucí knihu a kvadrátek, pod ním sedí druhý andílek, na třetí konzole vzadu je klečící andílek s olivovou ratolestí. Podstavec uprostřed pokračuje válcovou částí s kanelurami, ukončenou profilovanou římsou. Na ní je postava světce v tradičním kněžském bohatě zřaseném oděvu, stojící na oblacích s hlavičkami tří andílků. Figura v kontrapostu je esovitě prohnuta a pootočena levé straně, ruce má sepjaté před tělem. Na střední části podstavce mezi konzolami jsou reliéfní oválné medailony – na přední straně je zobrazen světec ve zpovědnici, v níž klečí ženská postava v dlouhých šatech, vpravo stojí další mužské postavy a v popředí leží pes. Na druhém reliéfu je světec s odhalenou horní částí těla v mučírně natažen na skřipec a obklopen čtyřmi postavami vyslýchajících. Na horním břevnu mučicího nástroje je nápis: „RE 1893“. Na třetím reliéfu je světec vržen z mostu, na mostě je zobrazen hlouček přihlížejících.