sousoší sv. Anny s P. Marií z r. 1801

Na vysokém hranolovém podstavci se zavíjenými volutami ve spodní části a vzdutou římsou zdobenou mušlí uprostřed je na zvýšeném soklíku s plintou umístěno sousoší sv. Anny s P. Marií. Socha sv. Anny vytesána v životní velikosti o výšce 170 cm po levé straně, s pravou rukou ohnutou v předloktí a položenou na prsou, levá ruka volně spuštěna na ramenou malé P. Marie s otevřenou knihou a pohledem k sv. Anně. Postavy jsou oděny do bohatě zřasených šatů, podstavec zdoben v reliéfu urnou a dekorem, nad ní vegetativní kytice se stuhou. Nad hlavami světic paprsčité zlacené svatozáře. Na zadní straně podstavce vyryto: A:1801//JO:Junj. Materiálem světlý pískovec. Celková výška památky 295 cm. Pozdně barokní sochařská práce ze samého počátku 19. století s prvky nastupujícího klasicismu především v reliéfní výzdobě podstavce.