sousoší Poutníci

Na čtyřbokém hranolovém podstavci v horní části s rozšířením zakončeným hladkou římsou je osazeno sousoší znázorňující výjev z náboženské pouti. Jedná se o kompozici dvou stojících mužských postav – pohledově vlevo předzpěváka, vpravo nosiče církevní korouhve. Postavy stojí na plintu, jehož svislé stěny jsou zdobeny výrazným rýhováním. První muž oděný do dlouhého pláště, s křížem zavěšeným na řetěze na krku, se obrací doprava. Oběma rukama před sebou drží rozevřenou knihu. Jeho obličej má soustředěný výraz, zpívající ústa jsou otevřená. Druhý muž má na sobě přepásanou tuniku s brašnou vzadu při levém boku a s pláštěm přes levé rameno. Při svém levém boku drží oběma rukama korouhev zdobenou střapci. Oba muži jsou prostovlasí, ve vysokých botách. - Na pravé boční straně plintu signováno "F. UPRKA".