sousoší Panny Marie Cellenské

Sousoší na pilířích s Pannou Marií Cellenskou se sv. Jáchymem a sv. Annou se nachází ve svahu pod městským hřbitovem v travnatém pozemku na p.p.č. 1440/1 na dvoustupňové základové desce. Památka je průčelím orientována k východní straně, je tvořena třemi samostatnými pilíři, uprostřed je socha Panny Marie Cellenské, po levé straně na pilíři socha sv. Jáchyma a na pravém pilíři socha sv. Anny. Prostřední pilíř s Pannou Marií Cellenskou je nejvyšší a nejmohutnější. Na téměř čtvercové kvádrové patce o výšce 25 cm a rozměru 70 x 67 cm se zvonovým tvarem převodky je posazeno segmentové tělo podstavce ve spodní části, horní polovina podstavce je kvádrová, má vyrytý nápis v kapitále: AVE / MARIA / CELEN / SIS. Čtvercová hlavice je přesahující, odstupněná, o tloušťce 25 cm a kryje tělo podstavce. Nízký plintus o výšce 20 cm vynáší postavu Panny Marie, v jejím podnoží jsou vytesány hlavičky andílků s křidélky a obláčky. Socha Panny Marie Cellenské byla sochařem zhotovena podle vzoru sošky Panny Marie s Jezulátkem z rakouského Mariazell, Jezulátko je symbolicky drženo na pravé straně těla světice, postavy jsou oděny do jednoduchého pláště trojúhelníkového tvaru, šaty jsou zdobeny závěsnými řetězy ve vodorovných liniích s perlami a drahokamy, obě postavy jsou korunované, ve vrcholu se zlacenými křížky. Na zadní straně podstavce je v kapitále vyryto: G C / A: 1735. Socha Panny Marie je vysoká 138 cm, její šíře 80 cm a hloubka 41 cm. Celková výška včetně podstavce a sochy je 310 cm. Po levé straně pilíře se sochou Panny Marie Cellenské je umístěn menší podstavec obdobného členění. Na kvádrovém soklu o rozměru 56 x 56 cm a 35 cm výšky je posazen obdobně tvarovaný podstavec s výšce 88 cm, který je překryt čtvercovou přesahující hlavicí o tloušťce 15 cm. Na ní je posazen nízký plintus, který vytváří podnoží pro vlastní sochu světce sv. Jáchyma. Postava je esovitě prohnutá, v kontrapostu s pokrčenou levou nohou. Na pravé paži je položena rozevřená kniha, v ruce uchopená hůl. Levá ruka je ohnuta v předloktí a položena na prsou. Hlava světce je obrácena k nebi a skloněna k levému rameni. Výška sochy je 104 cm, celková výška památky činí 270 cm. Po pravé straně středového pilíře je umístěn identický podstavec se sochou sv. Anny. Světice je zobrazena jako starší žena, která je oděna do dlouhého splývaného šatu. Figura je opět v kontrapostu s pokrčenou levou nohou, levá ruka světice je volně spuštěna podle těla s uchopenou rozevřenou knihou, pravá ruka je ohnuta v předloktí a položena na prsou. Pohled sv. Anny je upřen přes pravé rameno do dáli. Výška figury je 115 cm, celková výška památky činí 280 cm. Materiálem sousoší je světlý pískovec. Okolo hlav světců uchyceny kruhové zlacené svatozáře.