sousoší Nejsvětější Trojice

Samostatně stojící pískovcová socha Nejsvětější Trojice na dvojitém postamentu vysoká cca 3,5 m, otočená čelem k východu. Velmi nízký soklík čtvercového půdorysu je osazený na plint v úrovni terénu. Je ukončený třemi oblouny. Na dříku jsou, vyjma jižní plochy, směřující k obci mělké vpadliny se čtvrtoblouky v koutech. V čelní vpadlině je Sv. Ondřej spodobněný jako muž bez vlasů, s dlouhým plnovousem v bohatě řaseném úboru s řasenou šerpou přes rameno. Pravou ruku má ohnutou v lokti směrem vzhůru, levou má vpletenou do kříže ve tvaru X, který je za ním. Vpravo je Panna Marie na oblaku. Po její levici je andílek s palmovou ratolestí, vpravo za jejími zády obrácena dolů hlava padlého anděla (?). Vzadu je reliéf Sv. Rocha, zobrazený z levého profilu jako poutník v dlouhém kabátě. Pravou rukou se opírá o hůl, pod levým loktem tiskne k tělu klobouk. Dřík je završený římsou, profilovanou dvěma oblouny, předsazením, podbrádkou a předsazením. Na římse spočívá komolý hranolový dřík, v dolní části rozšířený oblounem a uložený na nízkém plintu. Na čelní ploše je lichoběžníková vpadlina s čtvrtoblouky v koutech, která respektuje obrys dříku. Při horním okraji je osmilistý květ, z něho splývají proti sobě skládané čtyři řady úponků. Pod nimi je dolů otočená palmeta. V dolní polovině jsou džbánkovitě proti sobě stočené dva úponky s listem podél a květy na koncích. Dřík je završený fabionovou římsou s oblounem, pod kterou je oblounový prstenec. Na římse je osazené v regionu tradiční ztvárnění Nejsv. Trojice. Bůh otec s tiárou na hlavě drží mezi koleny krucifix, u jehož paty je holubice s rozepjatými křídly.