sousoší Nejsvětější Trojice

Sousoší Nejsvětější Trojice v Teplicích nad Metují se nachází v místní části Dolní Teplice poblíž objektu čp. 130 u průjezdní komunikace po levé straně ve směru do centra města. V travnatém porostu je před sousoším, které je ohraničeno nízkou ohradní zídkou ukončenou parapetními deskami, kamenná podesta složená z pískovcových desek, která vybíhá až k chodníku u komunikace. Ohradní zídka je 73 cm vysoká, ve směru od komunikace se vstupními kovovými vrátky. Železný plůtek je v ohradní zídce také zapuštěný po jejím obvodu. Uprostřed ohradní zídky se nachází mohutný kvádrový pilíř se soklem o rozměru 150 x 70 x 60 cm výšky, který je ukončený profilovanou obvodovou římsou. Na něm je posazen kónický podstavec o výšce 160 cm, na čelní straně s konvexní profilací. Ve spodní části podstavce je vytesán třířádkový text ve verzálkách: VALENTIN ERBAUET HENRICUS / MANNEL ANNO TICHATZ(E)K / MÜLLER 1743 BAUER /. Po stranách podstavce jsou příložky se zavíjenými volutovými křidélky. Na čelní straně je vytesána rokajová kartuš, uprostřed s vytesaným monogramem Krista IHS (Iesus hominum salvator), ve spodní části se střapci. Závěsy se střapci zdobí také boky pilíře. Podstavec je ukončen mírně přesahující, dvojitou profilovanou a vydutou římsou. Na římse umístěn kónický, segmentový soklík s nápisem HEILIG / HEILIG / HEILIG /, ukončený dvojitým páskem. Ve vrcholu sousoší Nejsvětější Trojice jsou postavy umístěny na podnoží s oblaky. Vlevo sedící postava Ježíše, který pravou rukou objímá prostý kříž s hraněnými rameny, jeho levá ruka je ohnuta v předloktí a položena na prsou. Vpravo socha sedícího Boha Otce s levou rukou položenou na hrudi, pravou ruku má spuštěnou podél těla, ve které drží žezlo. Obě postavy jsou ztvárněny s pohledem k divákovi, oděny do dlouhých splývavých rouch, sedící na zemském globu, hlavy prostovlasé s vousy. Nad figurami svatých se vznáší holubice, symbol Ducha svatého, s uchycenou paprsčitou kovovou svatozáří. Celková výška centrálního sousoší s pilířem je 420 cm. Po stranách balustrády jsou v prostřední části na konvexněkonkávních podstavcích umístěny dvě sochy o výšce 140 cm, vlevo socha Panny Marie, postava je esovitě prohnutá v kontrapostu a opřená o kvádrový, segmentový pultík u levého boku, se sepjatýma rukama před tělem, s pohledem k nebi, oděna do bohatě zřaseného šatu a s draperií za pravým ramenem a u pravého boku. Na pravé straně jako pandán na obdobném podstavci socha archanděla Gabriela, figura s křídly, zobrazena v kontrapostu s pravou rukou ohnutou v předloktí a položenou na prsou a levou rukou volně spuštěnou podél těla. Na nárožích balustrády v přední části jsou umístěny dva kónické obelisky stojící na čtyřech nožkách o výšce 100 cm. Po stranách obelisků medailony nahoře s mašlí a do stran se snítkami olivy. Medailon má na čelní straně nápis RENO / VIERT ve druhém medailonu vročení 1901. U vstupní branky po stranách byly dříve ještě umístěny dvě sochy andílků, putti, které však byly okolo roku 2010 z balustrády odcizeny. Materiál šedookrový pískovec, kovové zkorodované prvky. Celkový rozměr balustrády 305 x 365 cm.