sousoší Nejsvětější Trojice

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Velkém Poříčí se nachází u mostu přes řeku Metuji v nároží zahrady domu čp. 75 naproti staré škole. Na terénní kamenné základně je posazen kvádrový sokl o rozměru 120 x 55 x 73 cm výšky s příložkou (vysazenou konvexní středovou částí) a vyrytým textem v orámované paspartě, zakončený páskovou přesahující římsou, Ke cti a chwale ney / sweteyssi Trogice po / stawena nakladem sau / sedu Welko Poricskych za / rychtare Jana Tichygo, pod textem vročení 1821. Hranolový podstavec o výšce 120 cm je po stranách zdoben volutovými plastickými křídly, která ve spodní a horní části přecházejí do jeho boků, na volutách jsou klečící andílci se sepjatýma rukama, horní voluty jsou drobné a vyvedeny až k přesahující římse. Na čelní straně v mělké nice o rozměru 73 x 33 cm je vytesán reliéf P. Marie Bolestné se srdcem probodeným sedmi meči. Pod reliéfem s P. Marií ležící beránek s křížem. Přesahující vzdutá římsa se zavíjenými volutami a mušlí vynáší na plintě po stranách se soklíkem s ukřižovaným Kristem dvě figury světců, vlevo sv. Antonína Paduánského s Ježíškem na rukou, vpravo je umístěna socha sv. Jana Křtitele s beránkem u nohou, obě sochy jsou zobrazeny v kontrapostu v běžném ikonografickém pojetí, výška figur 80 cm (bez svatozáří). Soklík s reliéfem Krista je opět zakončen úzkou páskovou římsou s volutami. Ve vrcholu je umístěno sousoší Nejsvětější Trojice. Na zeměkouli je ztvárněn v reliéfu Strom poznání s Adamem a Evou, na které jsou umístěni Ježíš Kristus a Bůh Otec, ve vrcholu letící holubice, symbol Ducha svatého. Materiálem je světlý křemičitý hrubozrnný pískovec božanovského typu. Celková výška památky činí 410 cm. Nesignováno.